Kongelig Fyensk Knolde- og Trynelaug

Main Index | Index | Svendborg Tekniske Skole | Webmaster

Information

Denne side handler om "Kongelig Fyensk Knolde- og Trynelaug" som fra og med den 3. november 2001 er det nye navn for "Tommy Rolf Nielsens Kantineudvalg på Svendborg Tekniske Skole"! Navneskiftet er en naturlig konsekvens af at jeg fra nævnte dato er udlært klejnsmed og fremover kan kalde mig sådan. En ting som også er væsentlig er at jeg nu er laugmand 

Der er ingen øvre grænse på hvor mange medlemmer udvalget kan have, men man skal normalt bo i Nyborg, da for eksempel Arne Lundemann og jeg bor i byen. I visse tilfælde kan der godt gøres en undtagelse, da teknisk skoles kantinebestyrer Jørgen Sørensen bor i Svendborg og selvskreven som udvalgsmedlem og Jens Sørensen, som bor i Ringe, har gjort sig særligt fortjent, da han, ligesom mig, rydder op efter sig når han er færdig i kantinen.

Desuden er der også noget om "Polle fra Snave" da her er humoren heller ikke til at komme uden om. På rute 970 er der en chauffør fra Svendborg som hedder Bjørn Nilsson, som heller ikke må glemmes så der er et link til en side om ham.