Marianne Jelveds samvittighed

Færge Index | Webmaster

Indledning

Den 30. juni 1999 sejlede de to færgeruter, Bagenkop – Kiel og Faaborg – Gelting for sidste gang som følge af en beslutning som EU´s Ministerråd havde taget i 1991 om ophør af det toldfrie salg på færger og i fly. Senest i foråret 1999 var en forlængelse af det toldfrie salg på dagsordenen, men takket været den danske økonomiminister Marianne Jelved, kunne en sådan forlængelse ikke komme på tale. Det betød at de to ruter i det sydfynske sejlede for sidste gang den 30. juni 1999. Det er heller ikke for sjovt at Marianne Jelved bliver kaldt for ”Marianne Helved” af folk i Bagenkop og Faaborg, samt ikke mindst af mig.

Ruternes historie

Begge færgeruter blev startet op i 1965, som var midt i de gode tressere. Rederierne bag ruterne var Nordisk Færgefart, som var startet på initiativ af kaffefirmaet ”Christgau” i Odense, der drev Faaborg – Gelting, og Langeland-Kiel Linien der drev Bagenkop – Kiel. Bag Langeland-Kiel Linien var aktieselskabet Vemmenæs – Rudkøbing Færgefart, som havde indstillet sin færgesejlads mellem Siø og Rudkøbing i 1962, da Langelandsbroen åbnede. Indtil 1959 da Siødæmningen åbnede, havde man sejlet mellem Vemmenæs og Rudkøbing.

Trods oliekriserne i 1973/74 og 1979/80, samt den generelle afmatning i samfundet i 1970´erne og 1980´erne, formåede ruterne at overleve frem til lukningen den 30. juni 1999. En branche som også nød godt af ruterne var turistbusserne, hvor flere vognmænd kørte til/fra færgerne. Specielt skal nævnes Nyborg Turisttrafik, som igennem alle årene havde kørt til/fra Faaborg – Gelting fra Kerteminde, Nyborg og Svendborg, samt i de seneste år også fra Odense, hvor selskabet overtog en lokal vognmands kørsel. Igennem årene nåede der at sejle i alt 7 forskellige færger på begge ruterne; Langeland, Langeland II og Langeland III, på Bagenkop – Kiel, samt Geltingfjord, Gelting, Gelting Nord og Gelting Syd på Faaborg – Gelting. Desuden har færgen Apollo sejlet på Bagenkop – Kiel, men det er den tidligere Gelting Nord, som sejlede i cirka 4 måneder af 1999. I modsætning til Scandlines har begge ruterne ikke haft problemer med at få solgt deres færger, hvor Langeland III blev solgt til Kroatien og Gelting Syd til Marokko.

Billedgalleri

 

Et socialt netværk er  gået tabt

Marianne Jelved har heller ikke tænkt på at lukningen af de to færgeruter har smadret et socialt netværk for vores ældre medborgere, som indtil flere gange om ugen mødtes ved faste pladser og borde til et slag kort en god frokost eller bankospil fortrinsvis på hverdage, medens weekenden mere stod i de unges og børnefamiliernes tegn.

Igennem mange år havde Nyborg Turisttrafik en fast lørdagstur, som fra Nyborg kørte over Fyn og ned igennem Sønderjylland med stop ved den dansk/tyske grænse, hvor indkøbene kunne gøres. I Sønderjylland var der også et stop ved en kro, hvor man kunne spise en frokost. Fra grænsen kørtes så videre til Gelting, hvor bussen overførtes med færgen til Faaborg. På færgen kunne man så gøre de sidste indkøb og spise en god middag. Chaufføren på den bus var normalt Peder Kristensen, bror til vognmand Aksel Kristensen, og han blev efterhånden en institution på turen Efter sigende når folk ville booke sig ind på turen på Nyborg Turisttrafiks rejsebureau i Adelgade, Nyborg, forlangte de at det var Peder Kristensen som skulle køre.

Fremtiden

Der arbejdes på at få en hurtigfærge i gang på ruten mellem Bagenkop og Kiel, medens en genoptagelse af sejladsen mellem Faaborg og Gelting må anses for at være urealistisk. Selvom det toldfrie salg er afskaffet kan EU-politikere- og ansatte stadig gøre toldfrie indkøb.