A. P. Holm: "M/F Danmark er ingen skrotbunke"

Færge Index | Webmaster

Indledning

I forbindelse med et arrangement som  Dansk Færgehistorisk Selskab (DFS) havde på de oplagte færger i Nakskov den 21. marts 1999. Den tilsynsførende Jens-Jørgen Absalonsen fortalte om formålet med hans daglige arbejde. Han kom også ind på hvad status var for de enkelte færger, herunder M/F "Danmark" fra 1968, som siden dens indsættelse og frem til 18. december 1997 sejlede på Rødby - Puttgarden. Jens-Jørgen Absalonsen "kom til" at kalde M/F "Danmark"  for en "skrotbunke", hvilket fik den pensionerede skibsmaskinchef A. P. Holm op af stolen.

A. P. Holm fortalte om en speciel tur som "skrotbunken" klarede i vinteren 1978/79 fra Rødby Færge til Nyborg Fgh. Der var nogle turister ombord som skulle sydpå hurtigst muligt. Da alle veje og jernbaner i Østholsten var lukket af snestorm, valgte skibsføreren at sejle til Nyborg, da der den vej hen over Fyn og ned igennem Jylland var muligt at komme sydpå.

Den 8. april 1995

Jeg kunne fortælle A. P. Holm om en tur som M/F "Danmark" gjorde den 8. april 1995. Den dag var der kuling og ved 6-tiden om morgenen sejlede M/F "Danmark" ud fra Puttgarden, hvor det ene hovedmaskineri hurtigt brød ned og på grund af vindforholdene kunne den hverken gå ind i Rødbyhavn, Korsør, Halsskov og Knudshoved færgehavne, men Nyborg Fgh. da den altid har ligget gunstig når det drejer sig om vindforhold og beskyttet mod de store isskruninger der kan forekomme på Storebælt, som specielt Knudshoved Færgehavn var sårbar overfor, senest februar i isvinteren 1996, hvor færgerne "Sprogø", "Arveprins Knud" og "Romsø" sejlede mellem Halsskov og Nyborg. Tilbage til den 8. april 1995 skal det nævnes at M/F Danmark ankom ca. kl. 15.40. Personbilerne (35 stk.) som befandt sig på det øverste dæk måtte løftes ned en efter en med en BMS-kran, medens at føreren måtte gå ned ad trapperne. På det nederste dæk befandt sig et internationalt nattog sammen med lastbiler og turistbusser. De rejsende havde endnu en færgetur til gode, for togpassagernes vedkommende med IC-færgen "Kronprins Frederik" og de øvrige med bilfærgerne på Halsskov - Knudshoved. Det var MT nr. 165 som rangerede med det internationale nattog og rangerlederen fra MT´eren måtte for en gangs skyld være rangerleder på færgen, da rangerproceduren på Østersøen var anderledes på Østersøen end på Storebælt. På Storebælt var det styrmanden/overstyrmanden som var rangerleder, når der rangeredes på færgerne, hvor skibsassistenterne skulle signalere med lyssignalerne betjent fra agterenden.
 
danmark-1968-1.jpg (11567 bytes)
M/F Danmark i Rødby Havn i 1974 med den originale hækport. Senere er der kommet en ny hækport, som gjorde at færgen ikke længere kunne anvendes på Halsskov - Knudshoved. Desuden kom der er en tilbygning agter af hensyn til supermarkeder. Foto Niels-Folke Vallin

A. P. Holm, Boje fra Nykøbing F, M/F Kong Frederik IX og M/F Danmark

Efter at færgen var leveret fra Helsingør Skibsværft den 31. maj 1968, blev A. P. Holm skibsmaskinchef på den i øvrigt eneste nyleveret danske færge til Rødby - Puttgarden, dog ikke for fastholdet, hvor han var frem til pensioneringen i 1983. A. P. Holm har også sejlet på M/F Kong Frederik IX og mange andre færger på Storebælt og Østersøen. A. P. Holm var meget glad for at være på Danmark og hallen hvor parfumerishoppen ligger blev kaldet for "Royal Albert Hall" af personalet, da A. P. Holm´s fornavn var Albert. A. P. Holm er blandt mange såvel tidligere som nuværende ansatte på DSB/Scandlines-overfarterne, som er medlemmer af Dansk Færgehistorisk Selskab, hvor ivrigt Boje fra Nykøbing F også er medlem. Boje var i de fleste sommerperioder ansat af Den Danske Bank til at veksle fremmedvaluta på færgerne mellem Rødby og Puttgarden. Boje sejlede på færgerne "Kong Frederik IX", "Knudshoved" og "Danmark", men mest på sidstnævnte, hvor han var meget glad for at være og det gjorde ham ondt da M/F "Danmark" blev kaldet "skrotbunken".  Jeg fik ført A. P. Holm og Boje sammen og spurgte dem begge om de kunne huske hinanden, hvilket de ikke umiddelbart kunne. Men hurtigt gik snakken som i gode gamle dage på Østersøen. Boje fortalte A. P. Holm om at han var meget glad for det øvrige personale på færgen.  

Boje synes også at færgen "Kong Frederik IX" er en meget hyggelig færge at være på og en af de første somre mødte han Kong Frederik IX ombord på "sin færge". Kongen spurgte Boje: "Hvad synes De om at være ombord på denne færge unge mand?" Boje svarede: "Ja Deres Majestæt det er en ualmindelig dejlig færge at være på!" Kongen sagde til Boje: "Så kan vi godt være dus fra nu af!"

Derimod kunne Boje ikke lide at være på færgen "Knudshoved" og den var heller ikke populær på Østersøen, da dens indretning mere egnede sig til Storebælt, som på Østersøen virkede ret trange, som kunne minde om tiden før 1957, hvor jernbanefærgerne mellem Korsør og Nyborg  specielt i sommerperioderne var fyldt op med passagerer fra de store eksprestog og vogndækket fyldt op med personbiler, som igen alle var fyldte, og så et enkelt til tider to 3- og/eller 4-vogns lyntog bestående af MS-AS-MS fra 1935, MB-AB-FJ-MB fra 1937 og to MO-vogne med en til to mellemvogne, litra AC og CC, eller lyntoget "Englænderen" som bestod af en MK/FK-motorvognsaggregat, en AC-vogn, en dobbeltvogn AD/AY og en MO-vogn. Godsvognene fik lov til at vente til når der var plads på færgerne gerne om natten, men af og til også i dagevis.

Anvendelse og ombygninger

Efter dette lille sidespring skal det nævnes at færgen "Danmark" sejlede alle årene på Østersøen, men at der i begyndelsen af 1980´erne var planer om at indsætte den som bilfærge på Halsskov - Knudshoved fra 1986 forudsat af at man fik brede færger på Østersøen, ligesom dem man fik på Korsør - Nyborg 1980-81. Det blev ved planerne, da man fik en ny 17,70 m-færge i 1986, den tyske færge "Karl Carstens".

I de 29 år som "Danmark" sejlede på Østersøen blev hækporten ændret i midten af 1970´erne og i 1988 blev der påbygget en karnap i agterenden, hvorved supermarkedet kunne udvides. Denne tilbygning pyntede ikke.

I foråret 1997 blev skorstenen malet om i en mørkeblå farve med Scandlines-trekanten, som den sejlede med i et halvt års tid indtil den blev taget ud af trafik den 18. december 1997. 

Sammen med M/F "Dronning Margrethe II" fik den i foråret 1997 påsat en rampe til det øverste bildæk, for at de kunne anløbe oplæggerlejet i Puttgarden, da det vestre smalle leje med ramper til to dæk skulle ombygges til de fire nye dobbeltendfærger som indsattes i perioden juni til oktober 1997. De to tyske færger "Deutschland" og "Karl Carstens" fik sammen med færgen "Prins Henrik" ikke påsat ramper, da de anløb det østre smalle leje med ramper til to dæk. På færgen "Knudshoved" var en sådan rampe ikke nødvendigt, da den havde sin interne rampe til det øverste bildæk.  

Derefter blev færgen afrigget og lagt op i Nakskov, hvor den har ligget lige siden og ventet på en køber. I juli 1999 er færgen blevet solgt til ophugning hos firmaet "Fornæs" i Grenaa, hvortil den ankom den 4. august. Færgen blev i øvrigt slæbt til Grenaa af et par slæbebåde.

Da jeg blev låst inde på M/F Danmark

Juli 1998 var jeg en tur i Nakskov for at fotografere de oplagte færger og jeg havde lavet en aftale med den tilsynsførende Jens-Jørgen Absalonsen om at komme ombord på færgen Danmark, som så også  skete. Da jeg så havde beset færgen viste det sig at jeg var blevet låst inde, men jeg havde min mobiltelefon på mig og jeg ringede til Jens-Jørgen Absalonsen, som få minutter senere kom og låste mig ud. Årsagen til at jeg blev låst inde skyldtes at der var en ombord, men vedkommende havde jeg ikke set og i god tro blev værftsdøren låst som sædvanligt.

Ved denne rundgang var inventaret ikke ødelagt, men det var anderledes, da jeg atter var ombord på færgen i forbindelse med arrangementet den 21 . marts 1999.

Det var et syn som Boje fra Nykøbing F ikke kunne lide at se og da Jens-Jørgen Absalonsen så  sagde at "Danmark" var et skrotbunke, "stak det i hans hjerte". Det gav han da også udtryk for overfor A. P. Holm og mig. Det vi kunne se ombord på "Danmark" havde karakter af at være hærværk. Et andet af medlemmerne (DFS) Jesper Aagesen "advarede" mig om at hvis jeg havde et godt forhold til "Danmark" skulle jeg ikke gå ombord, da det var et trist syn at se, såfremt man vågede sig ombord. Min nysgerrighed var vakt og jeg gik ombord hvor det nedslående syn var smadret inventar og paneler revet ud af væggene med vold. Jeg var også nede i maskinen, for at tage billeder og gik iland igen denne gang uden at blive låst inde. Jeg vil derfor afslutningsvis præcisere på samme måde som A. P. Holm: "M/F Danmark er ingen skrotbunke!"